Door: Majlis Oostende

Foto: Interreligieuze Conferentie in Bait-ul-Mujeeb Ukkel, georganiseerd door de Ahmadiyya Moslimgemeenschap in 2021.

Historische Context van Ahmadiyya in België

De Ahmadiyya Moslimgemeenschap, opgericht in 1889 in India door Mirza Ghulam Ahmad(vzmh), heeft een aanwezigheid opgebouwd in meer dan 200 landen, waaronder België. De vestiging van de gemeenschap in België begon in 1985, wat een belangrijke verrijking betekende voor het religieuze landschap van het land. Ahmadi-moslims, die veel kernprincipes delen met de mainstream islam, hebben een unieke visie op de terugkeer van de Messias. In tegenstelling tot de gangbare islamitische en christelijke opvatting over de tweede komst van Jezus(vzmh), geloven Ahmadi-moslims dat Jezus(vzmh) is overleden zoals andere mensen/profeten en dat de door verschillende religies verwachte Messias al is verschenen in de persoon van Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad(vzmh). Zijn leer, gericht op het herleven en verspreiden van de ware essentie van de islam, plaatst Ahmadi-moslims in een unieke positie binnen de islamitische wereld en als voorstanders van interreligieuze dialoog.

 

Milieubeheer en Gemeenschapszorg

Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya België (MKAB), de jeugdorganisatie van de Ahmadiyya Moslimgemeenschap, toont een diepe betrokkenheid bij milieubeheer en gemeenschapszorg. Hun initiatieven, zoals boomplant campagnes, weerspiegelen een diep ecologisch bewustzijn en dragen aanzienlijk bij aan de bescherming van het milieu. Daarnaast biedt MKA België zorg aan de bredere gemeenschap, met name aan ouderen, door regelmatig bezoeken aan tehuizen voor ouderen. Deze bezoeken zijn niet alleen liefdadigheidsacties, maar bevorderen ook intergenerationeel begrip en respect, wat het Ahmadiyya-principe van “Liefde voor Iedereen, Haat tegen Niemand” belichaamt.

Interreligieuze Solidariteit

De interreligieuze initiatieven van MKAB, zoals het geven van bloemen aan kerken tijdens Kerstmis, symboliseren diep respect en solidariteit met verschillende geloofstradities. Dit gebaar, hoe eenvoudig ook, heeft diepgaande implicaties voor interreligieuze harmonie en toont aan dat respect voor de overtuigingen van anderen kan samengaan met iemands eigen religieuze overtuigingen. Daarnaast neemt MKAB deel aan interreligieuze dialogen en evenementen, wat verder bijdraagt aan wederzijds begrip en gedeelde waarden onder de diverse religieuze gemeenschappen in België.

Interreligieuze Conferentie in Bait-ul-Mujeeb Ukkel, georganiseerd door de Ahmadiyya Moslimgemeenschap.

Sociale Verantwoordelijkheid

De toewijding van MKAB aan sociale verantwoordelijkheid blijkt uit hun gemeenschap betrokkenheid, met name door initiatieven zoals schoonmaakacties tijdens Nieuwjaar. Deze activiteiten weerspiegelen een diepgeworteld engagement voor maatschappelijk welzijn en milieuvriendelijkheid. Door actief deel te nemen aan gemeenschapsdiensten, toont MKA België hoe religieuze gemeenschappen een positieve impact op de samenleving kunnen hebben, verder reikend dan alleen spiritualiteit.

Persoonlijke en Gemeenschappelijke Ontwikkeling

Het hart van de missie van MKA België is de persoonlijke en gemeenschappelijke ontwikkeling van haar leden. Door jaarlijkse kennisdeling evenementen en andere educatieve initiatieven biedt de organisatie een platform voor persoonlijke groei en maatschappelijke integratie. Deze evenementen zijn cruciaal voor het vormen van haar leden tot goed geïnformeerde individuen die diepgeworteld zijn in hun Ahmadi-geloof en volledig geïntegreerd zijn in de Belgische samenleving.

Initiatieven van het Nationaal Comité

Het Nationaal Comité van MKAB speelt een cruciale rol bij het organiseren van verschillende activiteiten die bijdragen aan de fysieke, intellectuele en spirituele groei van haar leden. Dit omvat sportevenementen, educatieve sessies en onderwijs klassen. Elk initiatief is zorgvuldig ontworpen om de holistische ontwikkeling van jonge Ahmadis te ondersteunen, ervoor zorgend dat ze goed toegerust zijn om positief bij te dragen aan hun gemeenschappen en de samenleving als geheel.

Conclusie

De lessen en praktijken van Majlis Khuddam-ul Ahmadiyya België bieden waardevolle inzichten voor de Belgische overheid en politici. De gestructureerde aanpak van de organisatie voor gemeenschaps betrokkenheid, toewijding aan interreligieuze harmonie en nadruk op holistische jeugdontwikkeling dienen als een blauwdruk voor maatschappelijke integratie en wederzijds respect. Het voorbeeld van MKAB toont aan dat samenleven te midden van diverse ideologieën en culturele achtergronden niet alleen mogelijk, maar ook verrijkend is. Voor België, een land verrijkt door multiculturalisme, kan het omarmen van deze principes cruciaal zijn voor het bouwen van een sterkere, meer samenhangende samenleving. Door het potentieel van elk individu te waarderen en te koesteren, kan de samenleving als geheel bloeien, de weg vrijmakend voor een harmonieuze en welvarende toekomst.

Got any question?